Vizyon Misyon

VİZYONUMUZ

Örgün eğitimin her seviyesindeki öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda birebir eğitimi geliştiren lider kuruluş olmak.

 

MİSYONUMUZ

Öğretmen - öğrenci ilişkisi içerisinde özel ders kalitesinde eğitim sunmak. Birebir eğitim ile öğrencinin eksikliklerini en hızlı ve etkili bir yolla gidermeye çalışmak.

 

HEDEFLERİMİZ

Öncelikli Hedeflerimiz

1. Psiko-sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme

 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme

 • Sorumluluk duygusunu geliştirme

 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme

 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme

 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2. Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme

 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme

 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme

 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme