Eğitim Felsefemiz

→ Öğrenci odaklı eğitim programları hazırlanarak kişiye özgü eğitim imkanı sağlanır.

→ Her öğrencimizin seviye tespiti yapılarak seviyesine uygun ders anlatım yöntem ve teknikleri kullanılır.

→ Rehber Öğretmen önderliğinde öğrenciye hedef belirlenir ve gerekli motivasyon sağlanır.

→ 10-12 kişilik sınıflarda eğitim verilerek öğrencinin başarı grafiği yükseltilir.

→ Öğrencinin isteğine bağlı olarak birebir veya grup dersleri yapılır.

→ Öğrencinin gelişimi takip edilerek veliye düzenli olarak bilgi verilir.

→ Öğrencilere soru çözme teknikleri hakkında ipuçları verilerek bütün sınav türlerinde başarı sağlanır.

→ Öğrenciye etkin soru desteği sağlanarak her konuda tam öğrenme metodu uygulanır.

→ Her öğrencinin yetenekleri tespit edilerek öğrencinin yeteneklerine uygun alanların seçilmesi sağlanır.